Svenska Hundklubbens lokalklubb Eskilstuna Torshälla

ALLMÄNT KRING VÅR KURSVERKSAMHET

KLUBBEN
Alla hundar och ägare är välkomna i vår kurs-, tävlings- och provverksamhet. 

Svenska Hundklubben vill stimulera till ett givande och berikat liv för hundar och ägare. Centrala begrepp är ett välutvecklat och belöningsbaserat socialt samarbete mellan hund och ägare, en stark trygghet som fundament i relationen och en välbalanserad bestämmanderoll.

KUNSKAP
Alla utbildare har genomgått Studiefrämjandets utbildning i Ledarskap (lägst L1 av 4 steg).
Utbildning av instruktörer och funktionärer sker löpande efter behov och efterfrågan, med syfte att öka den ämnesmässiga kunskapen, den pedagogiska kompetensen samt stimulera och vidareutveckla organisationen.

Svenska Hundklubben framhåller och implementerar Djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter för hundhållning samt träning och tävling med hund.

IDEELLT!
Alla våra utbildare arbetar helt ideellt utan ekonomisk ersättning. 
Vi finns här, i ur och skur, för din och din hunds skull för att vi tycker det är roligt att möta hundar och deras ägare/familjer och vi tycker det är viktigt att dela med oss av vår kunskap i ämnet HUND.

UNDERVISNING
Undervisningen i kurserna baseras på god erfarenhet och väl underbyggd kunskap. 

Den gemensamma nämnaren i kurserna är att hunden skall finna sig tillfreds med sin förare genom att få klara och tydliga besked om vad som förväntas av den.

AVGIFTER

All vår verksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet!

  • Kurser 8 tillfällen är om minst 16 studietimmar. 
  • Kurser 5 tillfällen är om minst 15 studietimmar. 

Medlemsavgift

Medlemskap i Svenska Hundklubben är rullande i 12 månader från betalningsdatum.
Faktura med nästa års avgift sänds till angiven epostadress!!

  • Vuxen enskild medlem 375 kr
  • Ytterligare medlem (vuxen/ungdom) på samma adress 100 kr
  • Ungdom t o m 18 år, enskild medlem 100kr
  • Hel familj om minst 3 personer på samma adress 500 kr
Kursavgifter 2019

Kurs- och medlemsavgift ska vara betald innan första praktiska kurstillfället!

  • 8 tillfällen 2 x 45 min 1200 kr, ungdomar t o m 18 år samt pensionärer 1000kr 
  • 5 tillfällen 2 x 45 min 1000 kr, ungdomar t o m 18 år  samt pensionärer 800 kr 

Kostnad för ev kurslitteratur tillkommer!

Kursavgiften ska vara betald före första kurstillfället för att anmälan ska vara giltig.

Kursavgifter betalas till Plusgiro 47 79 43-5 

KURSER VI KAN ERBJUDA

Nya kurser startar upp i mars 2019.

KURSINFO 5 mars kl 18.30 

Vardagslydnadskurs, rallylydnad och tävlingslydnadskurser startar tisdag 19 mars  kl 18.30
Valpkurs startar torsdag 21 mars kl 18.30

KURSER VID KLUBBOMRÅDET ÄR FRÄMST PÅ TISDAGAR.
Valpkurs på torsdagar.

Öppen träning för alla i vardagslydnad, tävlingslydnad och rallylydnad fortsätter på söndagar kl 10- ca 12 fram till kursstart.

 

VALPKURS - hundar 3 - 6 månader. Inga förkunskaper

Mål: Att skapa en god plattform för hund och dess förare/familj för att de ska kunna fungera tillsammans i vardagen. 
Ge förutsättningar för god omvårdnad och behandling av hunden samt ge öka förståelsen för hundsport. Ge föraren de verktyg som behövs för att hunden ska fungera lugnt och tryggt, med god kontakt i olika situationer samt att föraren ska kunna ha kontroll i alla situationer. Ge föraren förståelse för innebörden av hundspråk, ledarskap och aktivering.
8 gånger varierat praktik o teori.
Åsa Stålhane m fl

 

VARDAGSLYDNAD - från 6 månader. Inga förkunskaper

ÖPPEN TRÄNING - SÖNDAGAR kl 10-ca 12 Kostandsfri - medlemskrav!

Mål: Att få hund och förare att fungera i vardagen/samhället.
Vi tränar sitt, ligg, stanna kvar, linkallning, gå fint i koppel. Kontakt, hälsnings- och hyfsträning. Dessutom bil- och trafikvett, miljöträning och hantering.
8 gånger varierat praktik o teori.
Tommy Holmertz, Ann-Sofi Johansson och Åse Rönnblom Gsson

 

TÄVLINGSLYDNAD 
ROOKIE - KLASS 1 fr. 6 månader. Vardagslydnad eller motsvarande kunskaper hos förare o hund.

Mål: att under kursen få sån kunskap att förare och hund ska kunna tävla i klassen samt vid slutprov erhålla godkänt i klassens tävlingsmomenten  Regler och tävlingsanvisningar HÄR
8 gånger varierat praktik o teori.
Mikael Larsson och Ammi Olsen

 

KLASS 2 o 3 - fr. 6 månader. Vardagslydnad, rookie eller motsvarande kunskaper hos förare o hund.

Mål: att under kursen få sån kunskap att förare och hund ska kunna tävla i klassen samt vid slutprov erhålla godkänt i klassens tävlingsmomenten  Regler och tävlingsanvisningar 
8 gånger varierat praktik o teori.
Mikael Larsson och Ammi Olsen

 

RALLYLYDNAD NYBÖRJARE/FORTSÄTTNING - Alla hundar från 6 månaders ålder är välkomna.

Mål Nybörjare: att under kursen få sån kuskap att förare och hund kan starta träningstävling i Nybörjarklass
Mål Fortsättning: att under kursen få sån kuskap att förare och hund kan starta på tävling i Nybörjarklass eller högre.
Teori med skyltgenomgång, hur gör man, följa bana, lägga egen bana, regler etc.

Ansvariga: Margreth och Sara

 

PERSONSPÅR - Alla hundar från 6 månaders ålder är välkomna.

ÖPPEN TRÄNING - lördagar kl 09,00. Kostandsfri - medlemskrav!
-Samtränar med FÖREMÅLSÖK. Kontakta Bengt-Åke Lindhé 070-626 77 21 för vägbeskrivning till trä  ningsområdet. 

Mål: Deltagarna får lära sig grunderna i personspår och spårläggning. Vi tränar spårsamarbete mellan hund och förare.
Vi börjar med en teorilektion på klubben Där orienterar vi om SHK spårverksamhet, (kurser), och prov. Går igenom "vad är ett spår”. Lite om utrustning.
Allmänt snack och frågor och lär känna varandra lite innan vi tränar i terrängen. 
Prova på innan du blir medlem! Medlemskrav efter 2 tillfällen.
Ansvariga:  Ammi, Tommy och Bengt-Åke

 

PERSONSÖK - Alla hundar från 9 månaders ålder är välkomna. 
Krav att hunden kan vara lös och kommer på inkallning. 

ÖPPEN TRÄNING - kontakta Ulrika Dagson 073-745 64 57 eller Susanne Höglund 070-478 14 44 för mer info. Kostandsfri - medlemskrav!

Mål: Deltagarna får lära sig grunderna i personsök. Då hunden letar reda på en gömd människa.
Vi börjar med en teorilektion på klubben Där orienterar vi om SHK sökverksamhet. Går igenom "vad är personsök”. Lite om utrustning.
Allmänt snack och frågor och lär känna varandra lite innan vi tränar i terrängen. 
Prova på innan du blir medlem! Medlemskrav efter 2 tillfällen.
Ansvariga: Susanne och Ulrika

 

UPPLETANDE AV FÖREMÅL (FÖREMÅLSÖK) - Alla hundar från 9 månaders ålder är välkomna. 
Krav att hunden kan vara lös och kommer på inkallning. 

ÖPPEN TRÄNING - lördagar alt. söndagar kl 09,00. Samtränar med PERSONSPÅR. 
Kostandsfri - medlemskrav!
 
Kontakta Kontakta Bengt-Åke Lindhé 070-626 77 21 för vägbeskrivning till träningsområdet. 

Mål: Deltagarna får lära sig grunderna i föremålssök. Då hunden letar reda på olika föremål.
Vi börjar med en teorilektion på klubben Vi går igenom "vad är föremålssök”. Lite om utrustning.
Allmänt snack och frågor och lär känna varandra lite innan vi tränar i terrängen. 
Prova på innan du blir medlem! Medlemskrav efter 2 tillfällen.
Ansvariga: Ammi, Tommy och Bengt-Åke

 

UTSTÄLLNINGSHANDLING - Alla hundar från 3 månaders ålder välkomna.
Ingen just nu.

Mål: Deltagarna ska efter avslutad kurs kunna hantera sin hund i utställningsringen på ett bra sätt. 
I kursen går vi igenom varför utställning, regler, bemötande, hälsningsövningar, hur visa sin hund i rörelse o stående.

5 gånger varierat praktik o teori.
Åse Rönnblom Gsson