Svenska Hundklubbens lokalklubb Eskilstuna Torshälla

BLI MEDLEM

Medlemsavgift betalas per 12 månader till Svenska Hundklubbens riksorganisation pg 2156-8. Faktura skickas ut ca 1 månad före förnyelsedatum - ange medlemnummer vid förnyelse. 
Den som önskar bli medlem fyller i medlemsansökan på Svenska Hundklubbens hemsida för medlemsansökan och betalas samtidigt in avgiften till pg 2156-8 (ange namn o lokalklubb) 

Som ny medlem vid kursstart betalas avgiften till lokalklubben tillsammans med kursavgiften och lokalklubben vidaresänder medlemsinfo och avgift.

Avgifter från och med juli 2018 (riksförbundsavgift inom parentes):
Hel familj om minst 3 personer 500 kr (400 kr)
Fullbetalande enskild medlem 375 kr (275 kr)
Familjemedlem till enskild medlem/enskild ungdomsmedlem t o m 18 år 100 kr (100 kr)

Dina medlemsuppgifter sparas endast i SHKs medlemsregister. Se riksorganisationens hantering avmedlemsuppgifter här

I lokalklubbens register sparas endast deltagarnamn, mailadress och telefonnummer på kursdeltagare under aktuell kursperiod. Läs med om lokalklubben och GDPR här

STYRELSE OCH ÖVRIGA ANSVARIGA

Klubbens styrelse vald 2018

 • Ordförande Tommy Holmertz
 • Vice ordförande Mikael Larsson
 • Sekreterare Marie-Louise Arnell
 • Kassör Åse Rönnblom Gsson
 • Ledamot Ulrica Dagson
 • Ledamot Susanne Höglund
 • Ledamot Anki Nyholm
 • Suppelant Margreth Johansson
 • Suppelant vakant

Valberedning

 • Ammi Olsen
 • Mats Gustavsson

Revisor

 • Ordinarie Thomas Stääv 
 • Suppleant Ulla Stääv

Övriga ansvariga

 • Köksansvarig Marie-Louise Arnell
 • Områdesansvariga Mats Gustavsson och Tommy Holmetz
 • Tävlingsansvariga Mikael Larsson
 • Utställningsansvariga Åse Rönnblom Gsson och Anki Nyholm
 • Hemsidesansvarig Åse Rönnblom Gsson

INSTRUKTÖRER

Alla våra ledare har genomgått Studiefrämjandets ledarutbildning lägst L1

 • Anki Nyholm -  utbildare allmänlydnad, ledarhundshjälpinstruktör, utställningshandling
 • Ann-Marie Olsen - utbildare allmänlydnad, personspår, föremålsök
 • Ann-Sofie Johansson - utbildare allmänlydnad
 • Bengt-Åke Lindhe utbildare allmänlydnad, personspår, föremålsök
 • Majsan Stääv  - utbildare allmänlydnad, ledarhundsinstruktör
 • Margreth Johansson - allmänlydnad, rallylydnad
 • Mikael Larsson - utbildare allmänlydnad
 • Sara Sederström Claeson - utbildare allmänlydnad, rallylydnad
 • Susanne Höglund - utbildare allmänlydnad, personsök
 • Tommy Holmertz - utbildare allmänlydnad, personspår, personsök, föremålssök, 
 • Ulla Stääv - utbildare allmänlydnad, ledarhundshjälpinstruktör
 • Ulrika Dagson - utbildare allmänlydnad, personsök
 • Åsa Stålhane - utbildare allmänlydnad, ledarhundsinstruktör
 • Åse Rönnblom Gsson - utbildare allmänlydnad,  föremålssök, utställningshandling

 

ÖVRIG KLUBBINFORMATION

SVENSKA HUNDKLUBBEN ESKILSTUNA-TORSHÄLLAAVDELNINGEN

Organisationsnummer 818001-2596
Plusgiro 47 79 43-5 

Mailadresser
info@shkeskilstuna.se
anmalan@shkeskilstuna.se

Kontakttelefon
Ordförande Tommy Holmertz 072-4488192 (nytt 4/2 2018)
Kassör Åse Rönnblom Gsson 070-488 00 05

Besöksadress - klubbområde
Birka,Torshälla

Postadress
SHK Eskilstuna c/o
Åse Rönnblom Gsson
Riktargatan 8A/101
64433 Torshälla