Svenska Hundklubbens lokalklubb Eskilstuna Torshälla

LYDNADSPROV I TORSHÄLLA 14 OKTOBER 2018

 Anmäl senast 1 vecka innan tävlingsdag

För alla hundar (även blandraser).
Inget medlemstvång!
Tävlingsbok krävs (finns att köpa på plats) 50 kr
Rookieklass, Lydnadsklass 1, 2 och 3.


Anmälan via www.svenskahundklubben.se där du även hittar regler, klasser/moment och avgifter.

LYDNADTÄVLINGAR OCH ARBETSPROV

Inom Svenska Hundklubben arrangeras varje år lydnadstävlingar samt arbetsprov i personspår, personsök och föremålssök. 

Lydnadstävlingar är öppna för alla hundar som passerat 10 månader, som är vaccinerade enligt gällande bestämmelser och som har SHKs tävlingsbok (finns att köpa på tävlingsplatsen).
Det finns inger krav på att ägaren/föraren ska vara medlem eller att hunden ska vara inregistrerad i någon stambok (blandraser är välkomna).
Tävlingen genomförs på någon av SHKs lokalklubbar och det är oftast flera startande i samma klass. Tävlingarna är uppdelade i 4 klasser där rookielydad är lättaste klassen och lydnadsklass 3 är den svåraste. Där emellan finns Lydnadsklass 1 och 2. Alla hundar som i klass uppnår godkända poäng vid tre tävlingar, tilldelas klasspris.
Rasrena hundar som i lydnadsklass 3 passerat godkända poäng tilldelas lydnadscertifikat och kan erhålla championat OM den stambokförs i SHK samt erhåller lägst kvalitétspriset GOOD vid exteriörbedömning i SHK.
Läs mer på SHKs hemsida under LYDNADSTÄVLING

Arbetsprov är öppna för alla hundar som passerat 8 månader, som är vaccinerade enligt gällande bestämmelser och som har SHKs tävlingsbok (beställs vid anmälan).
Det finns inger krav på att ägaren/föraren ska vara medlem eller att hunden ska vara inregistrerad i någon stambok (blandraser är välkomna).
Arbetsprov genomförs ibland som enskilt prov - du anmäler och tävlingsfunktionär/domare kontaktar dig och ni bestämmer dag och tid för start - och ibland med prov där flera startande samlas samtidigt på samma plats. 
I SHK förekommer arbetsprov inom personspår, personsök samt föremålssök. Dessa är uppdelade i startklass sedan brons-, silver- och guldklass. I alla klasser tilldelas alla hundar klasspris om hunden erhållit godkänd vid provet. Vid godkänt prov i guldklass tilldelas rasren hund championat OM den stambokförs i SHK samt erhåller lägst kvalitétspriset GOOD vid exteriörbedömning i SHK. 
Läs mer på SHKs hemsida under SPÅRPROV samt under SÖKPROV 

 

LYDNADSTÄVLINGAR 2018

 

torsdag 9/8 Uppsala/Moralund
lördag 25/8 Mälarcampingen Västerås
söndag 26/8 Mälarcampingen Västerås
söndag 30/9 Södertälje/Bastmora

söndag 14/10 Eskilstuna/Torshälla        
söndag 28/10 Uppsala/Moralund
söndag 18/11 Södertälje/Bastmora

SPÅRPROV 2018

7 april Södertälje 
2 juni Södertälje 
1 september Södertälje

Man kan dessutom få startdatum efter anmälan och överenskommelse med funktionär.

SÖKPROV 2018

Personsök

17 juni Södertälje 
21 oktober Södertälje 
27 oktober Södertälje

 

Föremålsök

Inga fasta dagar - man får startdatum efter anmälan och överenskommelse med funktionär.