Svenska Hundklubbens lokalklubb Eskilstuna Torshälla

NATIONELL UTSTÄLLNING I TORSHÄLLA SÖNDAG 8 JULI 2018.

Styrelsen i SHK Eskilstuna-Torshälla lokalklubb har, vid möte 2018-05-30, beslutat att ställa in vår lokalt arrangerade nationella hundutställig som skulle äga rum 8 juli i år. 
 
"§ 9. Verksamhet
Utställningen söndagen den 8 juli,
Härmed beslutas att vår lokala utställning den 8 juli 2018 ställs in eftersom de ekonomiska effekterna inte kan överblickas av styrelsen, på grund av tagna beslut av Utställningskommittén och Centralstyrelsen. Samt har även information om kostnader inte redovisats på begäran från lokalstyrelsen och lokala utställningsgruppen.
Ingångna avtal som gällde vid ansökan om utställningen följs heller inte av motparten.
Tommy Holmertz/ordf."

Ni som ev redan anmält får vända er till SHK Utställningskommitté eller MG Event för att återfå ev redan betlad anmälningsavgift. Vi i LK har tyvärr ingen insyn på varken vilka som anmält eller vilka som betalat.

UTSTÄLLNINGAR I SVENSKA HUNDKLUBBEN

HUNDUTSTÄLLNING (EXTERIÖRBEDÖMNING) är ett instrument för bedömning av rasrena hundar utifrån en fastställd rasstandard. Detta för att ge uppfödare och ägare ett opartiskt omdöme av hunden som avelsresultat.

Hundutställning innehåller även ett tävlingsmoment där domaren ställer hundar av utmärkt kvalité (excellent) från samma ras, mot varandra och den hund, som enligt domarens tycke, bäst motsvarar rasstandarden placeras högst. Hundar från olika raser tävlar sedan mot varandra i grupper utifrån historiskt användningsområde eller rastypisk likhet. Valpar, juniorer och seniorer tävlar om bästa hund inom sina åldersklasser.

Utställningskalender 2018

Lördag 16/6, internationell utställning, Bastmora
Lördag 4/8, nationell utställning, Högsjö
Lördag 11/8, nationell utställning, Strömstad
Lördag 25/8, internationell utställning, Mälarcampingen
Söndag 26/8, internationell utställning, Mälarcampingen
Lördag 15/9, nationell utställning, Bastmora
Lördag 29/9, nationell utställning, Åmål
Söndag 11/11, internationell utställning, Surahammar

Se mer information på SHK's hemsida www.svenskahundklubben.se