Svenska Hundklubbens lokalklubb Eskilstuna Torshälla

SHK Eskilstuna Torshälla och GDPR

En ny dataskyddsreform gäller från 2018-05-25. 
Enkelt förklarat en lag som ger dig som privatperson större kontroll på vilka av dina personliga uppgifter vi i lokalklubben har och hur vi i lokalklubben använder dem.

När du kontaktar oss med t ex anmälan till kurs, öppen träning och liknande arrangemang som kräver föranmälan hos oss i lokalklubben så sparar vi lokalt endast ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress efter att arrangemanget är avslutat. Detta för att vi fortsatt ska kunna sända dig lokal information om vår verksamhet som du som medlem kan behöva ta del av. 
Övriga uppgifter som du meddelat oss (t ex personnummer, adress, hundinfo osv) raderar vi i lokalklubben efter avslutat arrangemang.
Medlemsinformation förvaras i Svenska Hundklubbens centrala medlemsregister som riksorganisationen ansvarar för - där sparas namn, postadress, e-postadress, mobilnummer, medlemskategori samt inträdesår som medlem. Vid avslutat medlemskap raderas uppgifter.

Vi i lokalklubben lämnar ALDRIG ut uppgifter till tredje part utanför Svenska Hundklubbens riksorganisation annat än till vårt studieförbund Studiefrämjandet. 
Här kan du läsa om Studiefrämjandets policy gällande hantering av personuppgifter. www.studieframjandet.se/om-oss/dina-personuppgifter/integritetspolicy/

Om du inte vill vi i lokalklubben ska spara dina uppgifter enligt ovan (namn, e-post o/e telefonnummer) vill vi att du meddelar oss via info@shkeskilstuna.se

Vill man nå oss utan att lämna namn och mailadress/telefonnummer så är man välkommen att ringa någon av de nummer som finns angivna på hemsidan, precis som tidigare. Man kan dock inte få svar utan att ha lämnat någon kontaktuppgift.
---
SHK Eskilstuna Torshälla - styrelsen

Lokalklubbsadministration av personuppgifter

Medlemmars fullständiga personuppgifter administreras hos Lokalklubben enligt nedanstående

Kassören (pappersform o digitalform på dator-medlemsregister samt studierapporteringslistor)
* terminsvis tills medlemsavgift är betald och uppgifter är överförda till huvudklubbens medlemregister

Ansvarig mot Studiefrämjandet (pappersform o digitalform på dator-studierapporteringslistor)
* terminsvis tills kursdeltagare är inrapporterade till Studiefrämjandet och kurser är avslutade

Kursledare/tränare (pappersform o digitalform på dator=studielistor)
* terminsvis tills kurs är avslutad alt tills träning är avslutad för säsongen

Anmälningsmottagare (pappersform o digitalform på dator=anmälningsblankett)
*längst 3 månader efter avslutat arragemang

Övriga personers fullständiga personuppgifter administreras hos Lokalklubben enligt nedanstående

Anmälningsmottagare (pappersform o digitalform på dator=anmälningsblankett)
*längst 3 månader efter avslutat arragemang

Uppdaterad och fastställd av styrelsen 20180829

Text i pdf-dokument HÄR