Svenska Hundklubbens lokalklubb Eskilstuna Torshälla

Här kan du ta del av klubbens stadgar fastställda att gälla från 2020-11-15
Det är viktigt för dig som lokalklubbsmedlem att känna till dem så du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter som medlem.
Länk HÄR (pdf-fil som öppnas i ny sida)
Stadgarna finns också att läsa i klubbstugan.

Riksorganisationens stadgar finns på www.svenskahundklubben.se